Tre ulike sjangre.

 

Det som gjør musikk så mye til en allemannseie er det faktum at den har så mange ulike sjangere, og det finnes nesten uendelige med sjangere, spesielt om man begynner å bryte dem ned til ulike under-sjangere, som jo mange gjør. Men en musikksjanger defineres som en kategori hvor en type musikk tilhører, enten gjennom instrumentet som spilles, gjennom delte tradisjoner, eller ifølge visse regler.

 

Man har pleid å dele dem inn i tre hovedkategorier, for å gjøre det lettere, og for å ha en litt snever tilnærming til det. De tre kunstmusikk, popmusikk og tradisjonell musikk. Her skal vi se litt på alle tre. Kunstmusikk handler for det meste om den klassiske musikken, det vil si både musikk som er moderne, men også i eldre tider. Med dette menes ikke nødvendigvis klassisk musikk som Mozart eller Beethoven, selv om også disse tilhører denne kategorien. Det blir ansett som seriøs musikk, og handler om utviklingen av noter og avanserte strukturelle og teoretiske konstruksjoner i musikken.

 

Populær musikk, eller popmusikk handler om den musikalske stilen som høres på av den generelle befolkningen og som er en del av massemedia. Dette er vanligvis lettere musikk og har ikke noe større ideologi enn å lage musikk for massene, ofte til en spesiell gruppe. Målet her er ikke å lage spesiell “bra” eller opphøyd eller meningsfull musikk, men heller musikk som har som mål å selge så mye som mulig.  Derfor finner man denne musikken som oftest i reklamer og på radioen og i denne stilen så får også produsent en stor del av anerkjennelsen, noe som er et ganske nytt fenomen.

 

Den siste er altså tradisjonell musikk, og dette er jo bare et annet ord for folkemusikk. Dette kan ses på som musikk laget av en kultur for sin egen kultur. Det er noe som ikke er like tilgjengelig for øret for absolutt alle kulturer, siden den inneholder en annen mening for de som er inne forstående med betydningen av sangene og musikken generelt. Og dette er noe som bortimot alle land og kulturer innen disse landene har utviklet, uavhengig av hverandre, og ofte kan man bruke sanger som har vært i folkemunne i flere hundre år, siden man fortsatt husker dem.

 

Det er jo svært interessant å se på hvordan musikk kategoriseres og innen disse tre så finnes det muligens hundrevis av andre sjangere, men dette har vært de tre tradisjonelt viktigste innen musikksamfunnet som sådan.

surely